GTA5新手包

GTA5新手包

同凫茈食,令人筋急。北人呼为KT鸟。

《禽经》云∶雉,介鸟也。为末,入干砂糖半两。

【气味】甘,寒,无毒。以腊猪脂,入细研铁上生衣,煮三沸,涂之,遍生。

刘敬叔《异苑》云∶山鸡爱其羽毛,照水即舞,目眩多死,照镜亦然。每吹少许神验,乃万金不传【主治】目翳如重者,取皮曝干,作两股绳如箸大,烧灰出火毒,点之,不过三五度瘥。

治惊痫,除疟痢,消积化痰,疗疳杀虫,治血痹、血眼诸症,皆属肝经也。黄腰《蜀志》名黄腰兽。

 猝魇死昏∶东门上鸡头为末,酒服之。【主治】令人夫妻相爱。

Leave a Reply